Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Walne Zgromadzenie 2023

Walne Zgromadzenie 2023

 

Na podstawie § 55 ust. 1 Statutu Spółdzielni „Pomóż Sam Sobie” w Świeciu, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków

w dn. 26 czerwca 2023 r. o godz. 1600 w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Piłsudskiego 15 w Świeciu.

 

Porządek obrad 2023

Related Images: