Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Wspólnoty mieszkaniowe

 

Z definicją Wspólnoty spotykamy się w zapisie art. 6 Ustawy o własności lokali, z dnia 24 czerwca 1994 r. „Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.”.

 

Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi – na czym polega?

 

Zarządzanie/administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi to bardzo wymagające i złożone zajęcie. Nic więc dziwnego, że w dobie osiedli budowanych przez prywatnych inwestorów popyt na takie usługi stale rośnie. Trudniej jest zarządzać nieruchomością, gdy wszystkie decyzje ma większością głosów podejmować wspólnota, dlatego przepisy przewidują powołanie Zarządu, który będzie działał w jej imieniu. Zarząd nieruchomością Wspólnota może także powierzyć na mocy umowy firmie zewnętrznej (osobie prawnej) lub osobie fizycznej. Zarząd to osoby wybrane spośród współwłaścicieli nieruchomości (powołanej wspólnoty) i jest to organ decyzyjny. Odpowiada też za wypełnienie wszelkich obowiązków związanych z obsługą budynku. Zwykle jednak członkowie zarządu nie wykonują ich osobiście, a zatrudniają w tym celu odpowiednio wykwalifikowaną osobę lub firmę. W praktyce administracja wspólnot mieszkaniowych opiera się na wykonywaniu obowiązków zawartych w podpisanej umowie o zarządzanie/administrowanie ze Wspólnotą.

 

Dlaczego warto powierzyć zarządzanie nieruchomościami zewnętrznej firmie?

 

Teoretycznie Zarząd Wspólnoty może wykonywać wszystkie czynności samodzielnie, do wykonania konkretnych prac zatrudniając poszczególnych wykonawców (np. księgowego, firmę sprzątającą, konserwatora itp.). Warto jednak pamiętać, że wówczas to właśnie Zarząd ponosi odpowiedzialność za pełnione przez nich obowiązki. Powierzenie zarządzania/ administrowania wspólnotą mieszkaniową zewnętrznemu podmiotowi pozwala kierować do niego uwagi i skargi na temat jego działalności. Zdecydowanie łatwiej wyegzekwować więc w tym przypadku oczekiwany standard obsługi nieruchomości.

Zarządca, który zajmuje się kompleksową obsługą wspólnoty to ułatwienie dla mieszkańców, którzy wiedzą, do kogo się zwracać z kwestiami dotyczącymi nieruchomości. Zarząd może zaś wówczas pełnić głównie funkcję nadzorczą.

 

Dlaczego NASZA Spółdzielnia?

 

Spółdzielnia jest zarządcą i administratorem nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem. Od 1996 roku zarządzamy budynkami mieszkalnymi będących w zasobach własnych, a od 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Swoim klientom oferujemy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i administrowania, obsługi najmu lokali, doradztwa, obsługi technicznej i księgowej.

 

W ramach umowy o zarządzanie/administrowanie Spółdzielnia zapewnia obsługę administracyjną,  obsługę księgową, w tym prowadzenie dokumentacji finansowej i technicznej, obsługę prawną, zlecanie i organizację prac konserwacyjnych, nadzór nad pracami remontowymi z udziałem Inspektora Nadzoru jak i nadzór inwestycyjny.

 

Działania Zarządu Spółdzielni zmierzają w kierunku ciągłego podnoszenia jakości obsługi mieszkańców oraz  spełniania ich oczekiwań. Profesjonalne przygotowanie pozwala nam podejmować wszelkie zlecone zadania wychodzące poza zakres zwykłego zarządu, zapewniając kompleksową obsługę naszym klientom. Dzięki sprawnie działającym systemom informatycznym oraz profesjonalnie przygotowanemu personelowi Państwa pieniądze są z nami bezpieczne.

 

Zaufały nam już:

 

Galeria

 

Wspólnota mieszkaniowa NUMER KONTA BANKOWEGO
Hallera 4 A BNP Paribas Bank Polska S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3662 8693
Hallera 4 B BNP Paribas Bank Polska S.A. 84 1750 0012 0000 0000 3662 8798
Hallera 4 A B C – hala garażowa Bank Millennium S.A. 59 1160 2202 0000 0000 5016 9209
Hallera 4 D BNP Paribas Bank Polska S.A. 85 1600 1462 1882 5766 3000 0001
Hallera 4 E BNP Paribas Bank Polska S.A. 74 1600 1462 1820 3409 2000 0001
Hallera 4 F BNP Paribas Bank Polska S.A. 69 1750 0012 0000 0000 4105 5178
Hallera 4 G BNP Paribas Bank Polska S.A. 18 1600 1462 1886 2121 7000 0001
Hallera 6 Bank Millennium S.A. 27 1160 2202 0000 0002 0621 6304
Hallera 8 BNP Paribas Bank Polska S.A. 37 1600 1462 1863 1343 7000 0001
Laskowicka 8 BNP Paribas Bank Polska S.A. 89 1600 1462 1865 9221 8000 0001
Laskowicka 10/10B/10C BNP Paribas Bank Polska S.A. 86 1600 1462 1731 5281 0000 0001
Jana III Sobieskiego 8/8A/10 BNP Paribas Bank Polska S.A. 91 1600 1462 1800 9542 3000 0001
Jana III Sobieskiego 12/14 BNP Paribas Bank Polska S.A. 85 1600 1462 1744 3981 9000 0001

 

Zgłoszenia o niesprawności, awarii dźwigów oraz w przypadku zacięć należy kierować pod nr tel.: POGOTOWIE DŹWIGOWEHallera 8   

tel. +48 603 500 271

 

POGOTOWIE DŹWIGOWE – Sobieskiego 8 / 10

Sobieskiego 12 / 14

 

606 958 206   lub   801 447 070

 

AWARIA BRAMY GARAŻOWEJ Hallera 4 A B C – hala garażowa

AWARIA BRAMY GARAŻOWEJ – Sobieskiego 8A

W przypadku braku zasilania lub uszkodzenia 

tel.+48 510 194 342

 

 

 

 

 

 

Related Images: