Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Dodatek do energii elektrycznej

Dodatek do energii elektrycznej

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059).
2. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 984).
3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

 

 

Osoby w trudnej sytuacji materialnej, które otrzymują już dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o pomoc na opłatę rachunku za prąd. Wysokość takiej dopłaty zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

Co należy zrobić?

 

Żeby skorzystać z dodatku energetycznego, należy złożyć wniosek o jego przyznanie w Urzędzie Gminy, który rozpatrzy go w terminie miesiąca. Wraz z wnioskiem składa się:

1. Kopię umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
2. Kopię faktury z przedsiębiorstwa energetycznego (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego).
3. Oświadczenie właściciela konta, na które mają być przesyłane środki z tytułu wypłaty dodatku energetycznego (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy osoby fizycznej innej niż wnioskodawca).

 

Ile możemy otrzymać?

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

1. Prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł/miesiąc.
2. Składającego się z 2 – 4 osób wynosi – 15,40 zł/miesiąc.
3. Składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc.

 

Related Images: