Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Zmiana sposobu naliczenia

INFORMACJA

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”  informuje, że od 1 stycznia 2019 r. w naliczeniu czynszowym wyodrębniona zostanie stawka za wywóz nieczystości oraz ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W związku z tą zmianą prosimy o wypełnienie deklaracji w celu uaktualnienia danych.

 

Osoby posiadające kartę dużej rodziny proszone są o dopisanie tej informacji na formularzu.

 

Wypełnione druki prosimy dostarczyć do biura Spółdzielni

(osobiście, mailem lub wrzucić do skrzynki na listy umieszczonej przy biurze) najpóźniej do 14 grudnia 2018 r.

Related Images: