Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Zmiana sposobu naliczenia

INFORMACJA

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”  informuje, że od 1 stycznia 2019 r. w naliczeniu czynszowym wyodrębniona zostanie stawka za wywóz nieczystości oraz ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W związku z tą zmianą prosimy o wypełnienie deklaracji w celu uaktualnienia danych.

 

Osoby posiadające kartę dużej rodziny proszone są o dopisanie tej informacji na formularzu.

 

Wypełnione druki prosimy dostarczyć do biura Spółdzielni

(osobiście, mailem lub wrzucić do skrzynki na listy umieszczonej przy biurze) najpóźniej do 14 grudnia 2018 r.