Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Sprawozdanie Zarządu za 2019 r.