Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Regulamin czynności przy wyodrębnianiu lokali z KFM