Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

STANDARDY UTRZYMANIA PORZĄDKU ZIMOWEGO

Prace prowadzone przez służby odśnieżające mają na celu złagodzenie skutków zimy na chodnikach, parkingach i drogach wewnętrznych, a nie na ich całkowitej likwidacji.

Zimowe utrzymanie standardy:

Standardy utrzymania są uzależnione od warunków zimowych. I tak na przykład w czasie „zimy lekkiej”, jej skutki muszą być zlikwidowane w ciągu dwóch godzin liczonych od upłynięcia czasu przewidzianego na wprowadzenie sprzętu do akcji. W czasie „zimy średniej”, jej skutki powinny zostać usunięte w ciągu dwóch godzin liczonych od czasu ustania opadów śniegu. W przypadku „zimy ciężkiej”, czyli całodziennych opadów, błoto pośniegowe powinno zniknąć z dróg prowadzących komunikację zbiorową w ciągu czterech godzin od chwili ustania opadów śniegu i w ciągu ośmiu godzin z całego układu drogowego. Z kolei podczas zimy o „skrajnie ciężkim przebiegu” (intensywne, długotrwałe opady śniegu połączone z zawieją i zamiecią śnieżną), działania koncentrują się na ciągłym łagodzeniu skutków zimy na drogach i chodnikach.

Kolejność odśnieżania:

1) podjazdy,

2) chodniki i dojścia do klatek schodowych, 

3) dojścia do parkingów i garaży,

4) parkingi.

Related Images: