Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie

Członkostwo małżonków

Zarząd Spółdzielni informuje, iż nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy – Prawo spółdzielcze wprowadza członkostwo z mocy prawa , które nie wiąże się z uiszczaniem udziału i wpisowego.

Ponadto w myśl art. 3 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje im wspólnie.

Celem dokonania rejestracji drugiego z małżonków w przypadku, gdy w dokumentach Spółdzielni figuruje jeden członek, a spełnia on powyższe kryterium, Spółdzielnia prosi o złożenie oświadczenia. Formularz znajduje się w zakładce formularze/druki.

W przypadku pytań prosimy o kontakt ze Spółdzielnią – osobiście lub telefonicznie 

Related Images: